donderdag, 13. maart 2008 - 13:56

'Bescherming tegen luchtwegallergie op de werkplek'

Den Haag

Om te voorkomen dat werknemers een allergische overgevoeligheid ontwikkelen voor bepaalde stoffen , zouden zij daartegen beschermd moeten worden door beperking van de blootstelling aan deze stoffen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat donderdag wordt aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Veel luchtwegaandoeningen op de werkplek ontstaan doordat mensen stoffen inademen die tot een allergie kunnen leiden. Voorbeelden zijn meelstof en latex. Om werknemers te beschermen tegen schade aan hun gezondheid beschikken we in ons land over verschillende instrumenten. Een daarvan is beperken van de blootstelling door grenswaarden vast te stellen.

In dit geval zouden die moeten voorkomen dat mensen een allergische overgevoeligheid ontwikkelen – op dat punt is de schade namelijk nog omkeerbaar. De grenswaarden zouden bij veel allergenen echter zo laag kunnen liggen dat ze lastig vast te stellen zijn, met de huidige kennis en technische mogelijkheden.

Een alternatief is om een blootstelling toe te staan die een klein risico met zich meebrengt. In aanvulling daarop kan screenen van werknemers op overgevoeligheid overwogen worden. Tijdig ingrijpen kan dan erger voorkomen.
Provincie:
Tag(s):