maandag, 24. maart 2008 - 13:19

Beschikbaarheid bedrijventerreinen onvoldoende

Almere

De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van ruimte op bedrijventerreinen in Almere.

Vestigingsbeleid moet beter
Momenteel is het voor bedrijven niet snel inzichtelijk of, en wanneer, ze zich in Almere kunnen vestigen. Direct uitgeefbare grond is schaars. Dat probleem wordt verergerd vanwege het feit dat er steeds vaker niet-bedrijfsmatige activiteiten (bijvoorbeeld scholen) op de bedrijventerreinen worden gepland. Dit gaat ten koste van de ruimte voor bedrijven.

Problemen in de toekomst nog groter
Als er naar de toekomst wordt gekeken is er echt te weinig grond voor het bedrijfsleven gereserveerd. De plannen om de A6 te verbreden worden aangegrepen om de ontwikkeling van het A6-A27 bedrijventerrein stil te leggen. De VBA is van mening dat het grootste deel van de ontwikkeling van het terrein gewoon door kan gaan.
Van de 100.000 arbeidsplaatsen in Almere die tot 2030 gecreëerd moeten worden zal een groot deel in dit gebied moeten plaatsvinden.
Ondernemers willen duidelijkheid, voor nu en voor de toekomst. Die duidelijkheid ontbreekt op dit moment. Daardoor worden keuzes voor Almere verlegd en gaan potentiële arbeidsplaatsen aan Almere voorbij.

VBA wil maatregelen
De VBA pleit op korte termijn voor een database van beschikbare grond en korte gemeentelijke procedures. Daarnaast moet niet meer worden geknabbeld aan de bestaande bedrijventerreinen. Verder wil de VBA dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein A6 / A27 voortvarend wordt aangepakt.

De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. De VBA informeert ondernemers over actuele ontwikkelingen in Almere die de bedrijfsvoering raken. De VBA komt op voor ondernemersbelangen en maakt zich sterk voor een sterk ondernemersklimaat. Door haar omvang is de VBA hét netwerk bij uitstek om contact te leggen met collega-ondernemers. Zaken doen en ontspanning gaan er moeiteloos samen.
Provincie:
Tag(s):