woensdag, 5. november 2008 - 9:27

Besluit bomenkap Mussenbergbolwerk uitgesteld

Groenlo

De Gemeente Oostgelre heeft een besluit genomen over het vervolg van de reconstructie van het Mussenbergbolwerk. Dat heeft o.a. tot gevolg dat het besluit over de bomenkap wordt uitgesteld. Verder worden de diverse partijen nadrukkelijker betrokken bij de totstandkoming van de reconstructie.

Nadat in maart dit jaar een vergunning was verleend voor de kap van 23 bomen op het Mussenbergbolwerk is er veel gezegd en geschreven over de reconstructie van dit bolwerk. Het geeft aan dat er een grote betrokkenheid is bij dit onderdeel van Groenlo Vestingstad. Het college onderkent dat en houdt daar in de vervolgstappen van deze reconstructie duidelijk rekening mee.

In hoofdlijnen komt het er op neer dat de gemeente nadrukkelijker in gesprek gaat met de diverse partijen. Zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en de actiegroep Red de bomen. Ook worden de resultaten van het Flora en Fauna onderzoek afgewacht.

Uitgangspunt blijft de versterking van de beleving van het Mussenbergbolwerk door middel van het terugbrengen van historische elementen, volgens het al eerder door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp. Met daarnaast een versterkte relatie met het aan te leggen Stadspark. Maar dit alles wel vanuit een breder draagvlak onder de inwoners. De mogelijkheid om de bomenkap te minimaliseren en toch tot reconstructie te komen is één van de onderwerpen die daar een rol in spelen.

Startpunt van dit alles is de gemeenteraad op 11 november a.s. Voor de reconstructie van het Mussenbergbolwerk is extra geld nodig. De raad neemt hier een besluit over. Dit besluit zal uiteraard van invloed zijn op de vervolgstappen van overleg, ontwerp, vergunningverstrekking en uitvoering.

Als het voorstel van het college over het vervolg van de reconstructie van het Mussenbergbolwerk wordt aangenomen door de raad, zal vermoedelijk in de tweede helft van 2009 een begin worden gemaakt met de reconstructie.

Het raadsvoorstel van het college is in te zien via www.oostgelre.nl.
Provincie:
Tag(s):