maandag, 21. januari 2008 - 16:40

Besluit burgemeester leidt tot faillissement Thermen

Ridderkerk

Ontbreken van omzet, doorlopende kosten, imagoschade en een onzeker toekomstbeeld hebben door de sluiting op donderdag 20 december 2007 van Thermen Ridderkerk, op last van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, geleid tot het faillissement van Thermen Ridderkerk.

Nadat een op 7 december 2007 door de burgemeester uitgevaardigd bevel tot sluiting van Thermen Ridderkerk op 8 december 2007 nog werd omgezet in een voorwaardelijk bevel tot sluiting, was het aantreffen van legionella in een op 13 december 2007 afgenomen watermonster de directe aanleiding om Thermen Ridderkerk op donderdag 20 december geheel te sluiten.

De directie, voor wie de gevolgen van de sluiting van Thermen Ridderkerk desastreus zijn, heeft na de algehele sluiting onmiddellijk bezwaar aangetekend. Zij zijn van mening dat het geheel sluiten van Thermen Ridderkerk onrechtmatig en onnodig was. Bovendien is gewezen op de ernstige financiële gevolgen voor de werkgelegenheid en het voortbestaan van Thermen Ridderkerk.
Categorie:
Tag(s):