dinsdag, 10. juni 2008 - 19:27

Bestrijding duivenoverlast door 4 duiventillen in stadscentrum

Almere

De gemeente breidt de bestrijding van duivenoverlast uit tot het volledige stadscentrum. Hiervoor kiest de gemeente een methode die in Duitsland is ontwikkeld.

De methode gaat als volgt. De gelegde eieren worden vervangen door kunsteieren en duiven worden bijgevoerd. Daardoor wordt de voortplanting van, en de overlast door duiven drastisch ingeperkt.

De vereniging voor vogelonderzoek Nederland (SOVON) onderzocht deze methode. Uit hun conclusies blijkt dat de aanpak niet alleen diervriendelijk is maar op termijn ook kostenbesparend.

Gemeenten Amsterdam, Soest, Zutphen en Antwerpen boeken inmiddels succes met de plaatsing van dergelijke duiventillen. Het college stelt de raad voor om € 88.000 uit te trekken voor de aanschaf van vier duiventillen.
Provincie:
Tag(s):