vrijdag, 28. maart 2008 - 16:33

Bestuursakkoord voor regio Eemsdelta

Delfzijl

De vier Eemsdeltagemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum hebben een akkoord bereikt om intensiever samen te gaan werken, met de provincie als bondgenoot. Het doel van de samenwerking is om de leefkwaliteit in de regio Eemsdelta op een hoger niveau te tillen

Speerpunten van de samenwerking zijn economie, wonen/voorzieningen en samenwerking van de ambtelijke organisaties van de vier gemeenten. Het bereikte akkoord wordt binnenkort door de colleges van b&w en gedeputeerde staten voorgelegd aan de gemeenteraden en provinciale staten.

De regio Eemsdelta heeft te maken met kansen en uitdagingen die om een gemeenschappelijke aanpak vragen. De gemeenten vinden het van groot belang om de krachten te bundelen. Ook andere partijen zoals bedrijfsleven, woningcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen zijn betrokken geweest bij het opstellen van het bestuursakkoord.
Provincie:
Tag(s):