donderdag, 6. maart 2008 - 19:03

Beter beeld omvang dak- en thuislozen

Breda

De regio Breda telde in het jaar 2006 1.051 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Breda. De telling is uitgevoerd omdat de gemeente duidelijkheid wil over het aantal dak-en thuislozen in de regio en meer inzicht wil in hun problemen. In 2004 telde de gemeente 602 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. De stijging in 2006 is te verklaren door een betere registratie.

De Bredase telling gaat uit van 1.051 daklozen in de regio die in één jaar bij een instantie staan geregistreerd. Uit de cijfers over 2006 blijkt dat 10% van hen geen zorg of hulp krijgt. Zij zijn alleen bekend bij de politie of bij Sociale Zaken. In 2004 bestond deze groep nog uit 40% van de daklozen.

Om deze zorgmijders door te verwijzen naar zorginstanties is in 2006 het ‘team bemoeizorg’ van start gegaan en begon Sociale Zaken met ‘outreachende’ hulpverlening (cliëntmanagers gaan naar de mensen toe om ze financiële ondersteuning te bieden).

Door de inzet van het stedelijke bemoeizorgteam krijgt de gemeente ook meer informatie over mensen die leven zonder dak boven hun hoofd. Hulpverleners uit het team proberen dak- en thuislozen over te halen hulp te zoeken.
Provincie:
Tag(s):