dinsdag, 2. september 2008 - 22:35

Beter openbaar vervoer door samenwerking

Arnhem/Nijmegen

Het openbaar vervoer in Gelderland gaat van zes naar twee aanbestedingen. Waar nu het openbaar vervoer nog verdeeld is over acht concessies, zullen dat er over enkele jaren nog maar twee zijn. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Door de concessies groter te maken, verwachten deze partijen een beter resultaat bij de aanbestedingen. Dat komt de kwaliteit van het openbaar vervoer weer ten goede. Ook hebben beide besturen afgesproken een gezamenlijk bureau voor het openbaar vervoer op te zetten. Dat maakt de aansturing van het openbaar vervoer effectiever en efficinter.

De beide besturen onderschrijven dat samenwerking nodig is om kwalitatief goed openbaar vervoer aan te bieden. Reizigers willen geen last hebben van bestuurlijke grenzen die consequenties hebben voor het trein- en busvervoer. Met de reiziger als uitgangspunt slaan de beide besturen de handen ineen en sluiten een samenwerkingsovereenkomst af die een structurerende bijdrage levert aan het openbaar vervoer, een bijdrage levert aan de bereikbaarheid en aan de samenhang tussen bus en trein en het verbeteren van de dienstverlening.

De vorm waarin de samenwerking wordt uitgevoerd, gebeurt in een openbaar vervoer bureau.
Provincie:
Tag(s):