vrijdag, 19. december 2008 - 20:50

Betere bereikbaarheid Lage Vuursche voor ambulances

Baarn

Mede met dank aan de opmerkzaamheid van de Contactcommissie Lage Vuursche, gaat de Stichting Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht (RAVU) een verbeterd elektronisch navigatiesysteem aanbrengen in ambulances.

Het nieuwe systeem kan door de RAVU zelf gevuld worden met belangrijke lokale informatie over de bereikbaarheid en andere bijzonderheden. Dat zorgt er voor dat ambulances gemiddeld sneller ter plaatse kunnen zijn, ondermeer in Lage Vuursche.

Bij een bezoek aan de Meldkamer Ambulancezorg Utrecht eerder dit jaar, attendeerden commissieleden de RAVU erop dat de informatie over wegen in de omgeving van Lage Vuursche soms niet duidelijk in het navigatiesysteem stond. Mede naar aanleiding hiervan, vervangt de RAVU het oude systeem.

Het navigatiesysteem van de RAVU wordt vervangen door het zogenaamde Citynav navigatiesysteem, dat gevuld kan worden met alle informatie en lokale wetenswaardigheden over de bereikbaarheid. Die flexibele invulling zorgt ervoor dat het systeem op den duur alle bijzonderheden uit de provincie bevat. Dat voorkomt onnodig omrijden en zoeken naar de beste aanrijdroute, wat weer bijdraagt aan het terugdringen van de aanrijdtijden voor ambulances.

Spoedgevallen
De Contactcommissie Lage Vuursche had de RAVU ook gevraagd of de ambulancestandplaats in Hilversum, behorend tot de naburige ambulanceregio, ingeschakeld wordt in geval van nood. De standplaats in Hilversum van de RAV Gooi- en Vechtstreek ligt namelijk gunstig ten opzichte van Lage Vuursche. De RAVU heeft daarop bevestigd dat het vast beleid is om in spoedgevallen altijd de dichtstbijzijnde ambulance in te zetten en dat zij voor onze regio regelmatig een beroep doen op de RAV Gooi- en Vechtstreek voor bijstand en hulp.

Binnen de normen
In 2008 tot en met de maand september telde de RAVU in totaal drie rijtijdoverschrijdingen van ambulances binnen het gebied Lage Vuursche. Dat aantal valt binnen de normen van gemaakte afspraken en in vergelijking met andere gemeenten binnen de provincie. De RAVU blijft zich inspannen de aanrijdtijden voor ambulances zoveel mogelijk terug te dringen met verschillende maatregelen, waaronder het nieuwe navigatiesysteem.
Provincie:
Tag(s):