donderdag, 22. mei 2008 - 18:01

Betere bescherming klokkenluiders bij Rijk en politie

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) komt met een pakket aanvullende maatregelen om binnen het Rijk en de politie het intern melden en opsporen van misstanden te bevorderen en klokkenluiders beter te beschermen. Ze gaat onder meer snel regelen dat een vertrouwenspersoon integriteit de mogelijkheid krijgt de identiteit van de melder op diens verzoek af te schermen, zodat de vertrouwelijkheid absoluut gewaarborgd is.

Bekeken wordt of de rol van de huidige Commissie Integriteit Overheid, die als ‘tweedelijn’-voorziening optreedt, versterkt kan worden of dat deze vervangen moet worden door een instantie met meer bekendheid en onderzoekservaring, wellicht de Nationale Ombudsman. De regels voor de bescherming van klokkenluiders worden gepreciseerd.

De minister kiest nu op de korte termijn voor aanvullende maatregelen in de sectoren waar ze zelf verantwoordelijk is: de rijksoverheid en de politie.
Provincie:
Tag(s):