woensdag, 15. oktober 2008 - 10:35

Betere bescherming tegen misleidende verkoop-praktijken

Den Haag

Consumenten krijgen betere bescherming tegen misleidende en agressieve handelspraktijken van ondernemingen. Dit blijkt uit een wet van minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken die op 15 oktober 2008 in werking treedt.

In de wet staat wanneer sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Ook is een zwarte lijst opgenomen waarin gedragingen zijn opgenomen die onder alle omstandigheden oneerlijk of agressief zijn en wordt aangegeven in welke gevallen onder alle omstandigheden sprake is van agressieve praktijken. Bijvoorbeeld als op bedrieglijke wijze de indruk wordt gewekt dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen als er in feite geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel.

Misleidend is als bijvoorbeeld een producent een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label gebruikt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen. Of wanneer een handelaar beweert dat een product door een openbare of particuliere instelling is aanbevolen, erkend of goedgekeurd terwijl dat niet het geval is.

Indien sprake is van een overtreding van het verbod op oneerlijke praktijken kan de consument een (civielrechtelijke) procedure aanhangig maken bij de rechter.
Provincie:
Tag(s):