maandag, 22. september 2008 - 10:26

Betere kansen voor de Utrechtse Jeugd

Utrecht

‘Betere kansen voor de Utrechtse jeugd’, dat is de titel en het doel van het bestuursakkoord dat wethouder Rinda den Besten en gedeputeerde Marian Dekker op maandag ondertekenen. Het akkoord bevat gezamenlijke afspraken over de volgende onderwerpen: opvoeden en opgroeien, zwerfjongeren, kindermishandeling, het tegengaan van de ‘vlucht’ van middelbare scholieren uit de stad en een internationale basisschool in Utrecht.

Het akkoord vloeit voort uit de Samenwerkingsagenda van provincie en gemeente en loopt tot medio 2011. De gemeente Utrecht en de provincie gaan hun activiteiten op de gebieden die in het akkoord genoemd worden, beter op elkaar afstemmen. De gemeente is verantwoordelijk voor de lichtere vormen van hulpverlening aan kinderen en jongeren, de provincie voor de (zwaardere) jeugdzorg. Door dit akkoord zal beter samengewerkt worden, zodat kinderen en ouders snellere en betere hulp krijgen.
Provincie:
Tag(s):