maandag, 21. april 2008 - 23:48

Betuweroute op schema

Rotterdam

Het gebruik van de Betuweroute ligt op schema. Momenteel rijden er ruim 80 treinen per week over de spoorlijn. Volgende maand zijn de testen afgerond en neemt de capaciteit toe. Exploitant Keyrail verwacht dat er eind van het jaar zes keer zoveel treinen van de lijn gebruik maken. Eind 2012 moeten het er rond de 1000 zijn.

De toename van het gebruik is onder andere afhankelijk van het aantal beschikbare meerstroomlocomotieven met ERMTS-beveiligingsapparatuur. Momenteel zijn dit er 54 en dit aantal wordt uitgebreid. Zo ontving CTL Logistics twee locomotieven voor het verkeer Rotterdam-Polen dat snel groeit. Uiterlijk deze zomer zijn de van Dispolok geleasde Siemens-machines inzetbaar.

Op de Betuweroute haken acht terminals aan en zijn veertien vervoerders en twintig operators actief. Door een betere onderlinge afstemming van hun logistieke processen denkt Keyrail tot 20% efficiencyverbetering te kunnen bereiken.

In de tweede helft van het jaar wordt het traject dat in de haven loopt, een kwart van de het 160 kilometer lange traject, in twee fasen omgeschakeld op ERMTS en 25 kV wisselspanning. Hierdoor nemen de capaciteit en veiligheid toe en kunnen zwaardere treinen rijden. De gehele route is dan technisch ‘af’.
Provincie:
Tag(s):