woensdag, 6. februari 2008 - 17:05

Bewaakte fietsstallingen centrum blijven gratis

Groningen

Het college van B&W wil de bewaakte fietsstallingen in het centrum gratis blijven aanbieden. Ook de rode lopers en de spitsrekken blijven voorlopig in de binnenstad. Een aantal spitsrekken wordt vervangen door vaste fietsenrekken.

Met deze maatregelen verwacht het college een oplossing te hebben voor de stallingsproblematiek in het centrum. Om de fietsstallingen gratis te houden en de maatregelen te kunnen betalen verzoekt het college de raad elk jaar een bedrag van 190.000 euro voorlopig vrij te maken uit de opbrengsten van het Parkeerbedrijf.

Dat het experiment Stadsfietsen succesvol is blijkt wel uit de evaluatie van de afgelopen periode. De bezettingsgraad van de bewaakte fietsstallingen steeg afgelopen half jaar met 34%. Dankzij de rode lopers kunnen voetgangers overal weer komen en de spitsrekken waren op uitgaansavonden en op zaterdagen vaak voor 100% bezet. Het aantal losgestalde fietsen daalde hierdoor. Daarnaast zorgden de spitsrekken er mede voor dat er wekelijks 100 tot 150 meer mensen op de fiets naar de binnenstad kwamen. Het doel van het experiment om het fietsparkeren in de binnenstad beheersbaar te maken is dan ook gehaald.
Provincie:
Tag(s):