zaterdag, 30. augustus 2008 - 9:47

Bewindslieden Justitie leggen nadruk op zorg bij recidivevermindering

Den Haag

Bij de aanpak van recidive van volwassen ex-gedetineerden willen minister Hirsch Ballin en staatsecretaris Albayrak van Justitie de nadruk leggen op nazorg. Dat blijkt uit de brief met maatregelen voor recidivemindering die de bewindslieden aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Doel is om tijdens deze kabinetsperiode de recidive met 10%-punt te verminderen. De huidige recidivecijfers (70% binnen zeven jaar) worden door de bewindslieden ‘onaanvaardbaar’ genoemd.

De reden van deze nieuwe aanpak is het doorbreken van het criminele levenspatroon. Daarom wordt gekozen voor een persoongerichte aanpak van recidivisten. Deze sluit aan bij het project ‘Veiligheid begint bij Voorkomen' en bij de werkwijze in de Veiligheidshuizen, waar ook volgens een persoonsgerichte benadering gewerkt wordt.

De bewindslieden benadrukken dat met de nieuwe aanpak preventie en repressie gecombineerd worden. “Vergelding en preventie van herhaling zijn geen tegengestelde strafdoelen: stevige, effectieve sanctietoepassing vraagt om een combinatie van beide. Werken aan gedragsverandering ter voorkoming van herhalingscriminaliteit gebeurt onder strikt toezicht en is verre van vrijblijvend. Het is een ingrijpende en passende reactie op het leed en de overlast die criminelen veroorzaken�, aldus de minister en de staatssecretaris.

Een gedragsverandering kost tijd. En zo'n verandering lukt beter bij een voorwaardelijk gevangenisstraf. De bewindslieden van Justitie stimuleren daarom een toename van straffen met bijzondere voorwaarden en intensivering van reclasseringstoezicht op de naleving daarvan.

Voorbeelden van bijzondere voorwaarden zijn gedragstraining, ambulante behandeling, een straatverbod of een alcoholverbod. Deze voorwaarden zijn vaak ingrijpender voor een dader dan een (zeer) korte gevangenisstraf. Juist de combinatie van verschillende voorwaarden, toegespitst op de persoonlijke situatie van de dader, maakt het mogelijk dat met de strafrechtelijke reactie de kern van de individuele problematiek aanpakt.

Ook de reïntegratie van de ex-gedetineerde wordt aangepakt. Zo zal worden gezorgd voor een geldig legitimatiebewijs, begeleiding naar werk en/of dagbesteding, huisvesting en financiële middelen voor de noodzakelijke bestaanskosten.
Provincie:
Tag(s):