donderdag, 17. januari 2008 - 19:57

Bewoners Akkerstraat ziek door de balansventilatie

Groningen

Bewoners van het wooncomplex aan de Akkerstraat worden letterlijk ziek van het balansventilatiesysteem in hun woningen. Hevige astma-aanvallen, extreme moeheid, slapeloosheid, luchtweginfecties en een malaisegevoel zou allemaal veroorzaakt worden door het ventilatiesysteem. SP-raadslid Eelco Eikenaar maakt zich hier zorgen over en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Balansventilatie blaast in de woonkamer en slaapkamers de buitenlucht die eerst wordt opgewarmd door de afgezogen binnenlucht. Veel van deze systemen functioneren onvoldoende en maken veel lawaai.

Eikenaar: “Van het bewonercomité Akkerstraat/Parallelweg kreeg de SP klachten over het balansventilatiesysteem in het woningcomplex Akkerstraat van Woningstichting IN. Bewoners spreken van hevige astma-aanvallen, extreme moeheid, slapeloosheid, luchtweginfecties en een malaisegevoel. Metingen geven aan dat de installatie, zoals deze nu functioneert, strijdig is met het Bouwbesluit. De SP maakt zich zorgen over deze situatie aangezien deze de gezondheid van bewoners kan schaden. Wij willen van het college weten wat zij van plan is hieraan te gaan doen en of het juist is dat de woningen niet aan het Bouwbesluit voldoen.�

Minister Cramer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, heeft kortgeleden in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat in 90% van de onderzochte woningen met balansventilatie het systeem te veel lawaai maakt. Ook in de Akkerstraat is dat volgens de bewoners het geval.

De SP wil dat de gemeente in overleg gaat om Woningstichting IN te bewegen het geluidsniveau naar beneden te brengen.
Provincie:
Tag(s):