vrijdag, 25. juli 2008 - 9:32

Bezuiniging politie kost tot 1000 banen

Den Haag

De Politievakbond ACP schat dat er in deze kabinetsperiode minstens 1000 banen zullen gaan verdwijnen bij de politie. Onlangs deed het kabinet de toezegging dat géén banen zouden verdwijnen, maar dat de 100 miljoen euro, die bezuinigd moet worden kan worden bespaard door efficiënter te werken.

Uit een rondgang bij de korpsen concludeert de ACP dat de bezuinigingen wel degelijk personele consequenties hebben. “Door het verdwijnen van formatieplaatsen bij de politie worden minder zaken opgelost en blijven dossiers langer liggen. De bezuinigingen op politiemensen hebben dus direct gevolgen voor de burger�, aldus vakbondsvoorzitter Gerrit van de Kamp.

De ACP vindt de bezuinigingen onacceptabel. De bond wil dat het kabinet zich aan de gedane toezeggingen en afspraken houdt.
Provincie:
Tag(s):