dinsdag, 29. januari 2008 - 13:57

Bezwaar faunabescherming tegen drukjacht ongegrond

Gelderland

De onafhankelijke commissie bezwaar- en beroepschriften van de provincie Gelderland acht de noodzaak en effectiviteit van de 1-op-1 drukjacht aangetoond. De commissie acht de bezwaren van de Faunabescherming tegen de 1-op-1 drukjacht ongegrond. Enkele bezwaren gericht tegen de voorwaarden voor het uitvoeren van deze jachtmethode acht de commissie wel gegrond.

Op advies van de commissie zal de provincie Gelderland de voorwaarden voor het gebruik van de 1-op-1 drukjacht verduidelijken en aanscherpen.

Gedeputeerde Harry Keereweer:�Ik ben tevreden met het oordeel van de commissie dat de afwegingen die wij gemaakt hebben om de 1-op-1 drukjacht toe te staan zorgvuldig en juist zijn geweest. Met de aangescherpte voorwaarden doen we er alles aan om dierenleed te voorkomen en het toezicht op de uitvoering te waarborgen.�

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland scherpt op twee punten de voorwaarden voor het gebruik van de 1-op-1 drukjacht aan. Ten eerste dat deze jachtmethode alleen uitgevoerd mag worden in de maanden november en december.

De 1-op-1 drukjacht is dan effectief uit te voeren, omdat het blad van de bomen en het zicht beter is. Daarnaast is in deze periode de jachtmethode met lokvoer niet voldoende effectief door het overschot aan natuurlijk voedsel. Dit maakt duidelijk dat de 1-op-1 drukjacht alleen als aanvulling dient op de jachtmethode met lokvoer.

Ten tweede moet de Faunabeheereenheid Veluwe drie dagen van tevoren melden waar de 1-op-1 drukjacht gebruikt gaat worden, zodat de provincie Gelderland toezicht kan uitoefenen.
De eerder gestelde voorwaarden zijn onder andere, dat:
maximaal één geweerdrager en één drijver op minimaal 40 hectare is toegestaan, de minimaal toegestane onderlinge afstand tussen geweerdragers 250 meter is, het blad van de bomen moet zijn in verband met het zicht, en op hoogvluchtige wilde zwijnen niet geschoten mag worden.

Het blijft belangrijk om de zwijnenpopulatie te verkleinen om verkeersonveiligheid te verminderen, de overlast en schade voor bewoners en agrariërs op de Veluwe te beperken en de kans op ziektes te verkleinen. Het benodigde afschot is nog niet bereikt. Van de ongeveer 5800 wilde zwijnen zijn er inmiddels meer dan 3500 afgeschoten. Om de gewenste stand van 835 te bereiken, moeten er tot en met 24 maart nog ruim 1400 worden afgeschoten.

Door de bezwaarschriftenprocedure is het dit afschotseizoen niet meer mogelijk de 1-op-1 drukjacht te gebruiken, want deze jachtmethode mag alleen in november en december worden toegepast. De wildbeheerders (terreineigenaren en jachthouders) blijven tot het einde van het afschotseizoen de aanzitmethode (jachtmethode met lokvoer) gebruiken.

Op dit moment is merkbaar dat de voedselsituatie verslechtert, de eikels en beukennoten beginnen op te raken. Dit heeft als voordeel dat de jachtmethode met lokvoer weer effectiever wordt.
Provincie:
Tag(s):