dinsdag, 19. augustus 2008 - 8:42

BID-tax primeur voor Rotterdam

Rotterdam

Gemeentebelastingen Rotterdam heeft eind juli de eerste aanslagen precario- en reclamebelasting, verhoogd met een 100% toeslag verstuurd. Deze zogenaamde BID-tax voor de Boulevard Zuid is in overleg met betrokken eigenaren, ondernemers en de (deel)gemeente tot stand gekomen. De BID-tax geldt voor drie jaar.

Voor het jaar 2008 gaat het om circa 70.000 euro. Dit bedrag wordt gestort in het Boulevardfonds. Dit fonds wordt gebruikt voor een schoon, heel, veilig, aantrekkelijk en economisch sterke Boulevard Zuid. De ondernemers dragen zo 13% van de kosten bij, de (deel)gemeente neemt de rest van de kosten voor haar rekening.

Primeur

Een paar jaar geleden heeft de Gemeenteraad al in de Verordening precario- en reclamebelasting een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om een toeslag te heffen voor precario- of reclamevoorwerpen. Na overleg met de betrokken ondernemers en de eigenaren van de winkels, heeft het college van B&W de Boulevard Zuid als zodanig aangewezen. Gemeentebelastingen Rotterdam heeft als eerste gemeentelijke belastingdienst aanslagen met een 'BID'-toeslag verstuurd. Het gaat om 400 aanslagen met een totaal bedrag aan toeslagen van 70.000 euro.

'Free riders'

De BID-tax is een toeslag op een belastingaanslag voor een object in een 'Business Improvement District'. In de Verordening precario- en reclamebelasting is bepaald dat zowel op het basistarief precariobelasting als op het basistarief reclamebelasting een toeslag van 100% mag worden berekend voor objecten of voorwerpen in een door B&W aangewezen gebied. De extra opbrengst wordt gestort in een fonds. Omdat deze toeslag tegelijk met de gemeentelijke belastingaanslag wordt opgelegd en geïncasseerd, draagt elke ondernemer in het aangewezen gebied zijn steentje bij. Hiermee wordt voorkomen dat sommige ondernemers wel profiteren van voorzieningen maar er niet aan bijdragen, de zogenaamde 'free riders'.
Provincie:
Tag(s):