woensdag, 16. april 2008 - 22:58

Bijdrage kinderopvang voor gezin met sociaal medische indicatie

Emmeloord

Gezinnen waarin ouder(s) lichamelijke of psychische problemen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. In deze gevallen hebben de ouders(s) vaak geen werk en komen hierdoor niet in aanmerking voor de bijdrage van de belastingdienst.

De gemeente krijgt een bijdrage van het Rijk om deze ouder(s) financieel bij te staan. Dit gebeurt net zoals bij de belastingdienst: inkomensafhankelijk en met een eigen bijdrage.

De vergoeding voor de kinderopvang wordt alleen door de gemeente verstrekt als door de GGD de noodzaak is vastgesteld. Het gezin krijgt dan een sociaal medische indicatie.
Provincie:
Tag(s):