dinsdag, 4. november 2008 - 21:28

Bijna 7800 geregistreerde geweldsplegingen tegen beroeps-beoefenaars

Den Haag

Sinds 1 september 2006 vindt in het registratiesysteem van het Openbaar Ministerie (Compas) registratie plaats op de maatschappelijke classificaties ‘geweld tegen een politieambtenaar’ en ‘geweld tegen een andere beroepsbeoefenaar. Uit die cijfers blijkt dat in het jaar 2007 bij het Openbaar Ministerie in totaal 7748 zaken zijn ingeschreven, waarin sprake was van geweld tegen politieambtenaren en tegen andere beroepsbeoefenaren.

Daarbij ging het om 9217 strafbare feiten. Uit de cijfers blijkt verder dat van de zaken die in 2007 door het Openbaar Ministerie zijn afgedaan, 7% is geseponeerd, 12% is getransigeerd en 81% is gedagvaard. Van de zaken die aan de rechter zijn voorgelegd, is 95% geëindigd in een veroordeling door de rechter. In 3% van de zaken zijn de verdachten vrijgesproken, terwijl in 2% van de zaken de rechter heeft ontslagen van alle rechtsvervolging dan wel de verdachte schuldig heeft verklaard zonder oplegging van straf.
Provincie:
Tag(s):