maandag, 14. april 2008 - 9:55

Bijna evenveel hoogopgeleide als laagopgeleide Nederlanders

Groningen

Tussen 2001 en 2007 is het aandeel hoogopgeleiden in Nederland in elke leeftijdsklasse gestegen. Hierdoor waren er in 2007 voor het eerst bijna evenveel hoogopgeleide als laagopgeleide Nederlanders. Van de belangrijkste allochtone groeperingen is het aandeel hoogopgeleiden onder Turken en Marokkanen het sterkst gestegen.

In de afgelopen jaren telde Nederland altijd meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. In 2007 waren deze groepen voor het eerst in evenwicht. Toen was 29 procent van de Nederlandse bevolking die geen onderwijs meer volgt, laag opgeleid en 28 procent hoog opgeleid.

De middelbaaropgeleiden blijven echter de grootste groep. In 2007 hadden meer dan vier op de tien personen een opleiding op dit niveau. Sinds 2001 is het aandeel hoogopgeleiden in vrijwel alle leeftijdsklassen toegenomen, maar onder jongeren (15-24 jaar) was de stijging het kleinst. Ook ligt dit aandeel in deze leeftijdsklasse duidelijk lager dan in de andere klassen.
Provincie:
Tag(s):