woensdag, 12. maart 2008 - 20:32

Bijzondere nieuwe bestemming voor De Diedel

Meppel

De MensA (het Activiteiten en DienstenCentrum), Seniorweb en het WOP-kunstproject zijn de nieuwe gebruikers van De Diedel, de oude kleuterschool aan de Goeman Borgesiussingel in de Haveltermade in Meppel. Het kunstwerk van Stien Eelsingh is hiermee in ieder geval gedurende de visieontwikkeling voor dit stukje Meppel, bewaard gebleven.

Voor behoud van het gebouw en de bijbehorende wandschildering van Stien Eelsingh, is het van belang dat het gebouw zo snel mogelijk gebruikt en beheerd wordt. De MensA en Seniorweb zochten beide naar een geschikte ruimte voor hun activiteiten.

De deelnemers van ‘de MensA’ hebben met behulp van interviews onder 200 uitkeringsgerechtigden geïnventariseerd welke activiteiten er in een Activiteiten en Diensten Centrum voor hun doelgroep zouden moeten plaatsvinden. Een sociale ontmoetingsplek, meedoen aan creatieve activiteiten en hulp bij ‘financiën op orde’, kwamen vaak naar voren. De Diedel biedt nu huisvestiging voor deze activiteiten.

SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt. Eén van de lokalen in de Diedel zal voor deze activiteiten worden ingericht!

Uit het Wijk OntwikkelingsPlan Haveltermade komt het initiatief om samen met de buurtbewoners met kunst aan de slag te gaan. Onder leiding van een aantal kunstenaars wordt in dit community-art project samen met de buurt ‘de kunst bedreven’.

“De sociale ontmoetingsplaats die nu in de Diedel ontstaat, is een belangrijke ontwikkeling die we ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning willen stimuleren�, aldus wethouder Scheele. “Door ook ruimte te bieden aan het kunstproject van het Wijk Ontwikkelings Platform in de Haveltermade wordt de buurt ook nauw betrokken bij de activiteiten in de Diedel�. De deelnemers van de Werkboerderij en de deelnemers van het sociale Activeringsproject ‘de Ruimte’ van Willem Vugteveen zullen de Diedel opknappen.

Na afloop van het WOP-kunstproject wordt één van de lokalen opnieuw ingezet voor een kunstproject namelijk dat van ‘de Schilderfabriek’. Over een praktische invulling en ingroei hiervan vindt de komende periode nog overleg plaats.
Provincie:
Tag(s):