dinsdag, 18. november 2008 - 15:25

Bijzondere praktijkproef waterbuffering

De Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisaties (ZLTO) Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas willen gezamenlijk een praktijkproef uit gaan voeren om te bekijken of waterbuffering mogelijk is bij de Bakelse Plassen in Gemert-Bakel. De mogelijkhedenheden hiervoor zijn besproken tijdens het veldbezoek dat Ernest De Groot, loco-dijkgraaf en lid van het Dagelijks bestuur van het waterschap en enkele leden van de ZLTO Gemert-Bakel onlangs hebben afgelegd.

De ZLTO is met het idee gekomen om de Bakelse Plassen als waterreservoir te gebruiken om in tijden van droogte het water te kunnen gebruiken. Tijdens de proef worden er grote hoeveelheden water van de ene naar de andere waterplas gepompt waardoor het waterpeil stijgt.

Tijdens de proef moeten het grondwaterpeil en het peil van de waterplassen nauwlettend en intensief worden gevolgd. Met speciale apparatuur wordt bijgehouden wat de effecten zijn op het grondwater in de omgeving. Hierbij gebruikt het waterschap de modernste apparatuur en monitoringtechnieken. De verwachting is dat de praktijkproef binnen een termijn van circa 3 maanden kan worden uitgevoerd.

ls de proef succesvol is, kan deze vorm van waterbuffering op veel meer plaatsen in het gebied en mogelijk zelfs overal op de hogere zandgronden van Nederland worden ingezet om de verdroging tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):