dinsdag, 19. februari 2008 - 10:14

Bijzondere raadsvergadering over de toekomst

Witmarsum

Op maandag 3 maart zal de gemeenteraad van Wûnseradiel in een bijzondere raadsvergadering een besluit nemen over de toekomst van de gemeente. Zonder meer een historische avond. Deze avond zal de gemeenteraad een beslissing nemen over herindeling of verder samenwerken.

Op 4 februari jl. heeft de gemeenteraad van Wûnseradiel gesproken over de toekomst van Wûnseradiel. De basis voor de discussie was het rapport over de campagne Wûnseradiel Weryndieling? De gemeente Wûnseradiel heeft zeven discussieavonden gehouden waarbij de toekomst van de gemeente centraal stond. Daarnaast is er een telefonische enquête gehouden onder 750 inwoners uit de gemeente. De uitkomsten van de avonden en de enquête zijn verwerkt in het rapport.
Provincie:
Tag(s):