dinsdag, 17. juni 2008 - 15:15

Bildts college vergadert in aardappelschuur

Het Bildt

Woensdag 18 juni vergadert het Bildts college van burgemeester en wethouders in een aardappelschuur. Normaal gesproken vergadert het college iedere dinsdag op het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Ter gelegenheid van de Bildtse aardappelweken heeft zij deze alternatieve locatie gekozen.

Na de reguliere vergadering ontvangt het college agrariërs uit de aardappelsector op een zogenaamd aardappelspreekuur. Het gesprek zal gaan over de toekomst van het aardappelteeltbedrijf. De gemeente hoort graag van de agrariërs welke rol zij zou kunnen spelen in de toekomstige ontwikkelingen.

De stichting Bildtse Aardappelweken organiseert van 27 juni tot en met 13 juli 2008 de Bildtse Aardappelweken. De Verenigde Naties hebben 2008 namelijk uitgeroepen als jaar van de Aardappel. Bedoeling is om internationaal de aandacht te vestigen op het wereldwijd voedseltekort en de rol die de aardappel daarin zou kunnen spelen.

In de gemeente het Bildt worden veel (poot)aardappels verbouwd. Het Bildt is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de landelijke pootaardappelexport. De gemeente het Bildt speelt dan ook een belangrijke rol in de aardappelsector en pakt het aardappeljaar serieus aan.
Provincie:
Tag(s):