maandag, 1. december 2008 - 8:41

Binnenkort rampenoefening in Hulpverleningsregio Haaglanden

Den Haag

Hulpdiensten in de regio Haaglanden zullen op een nog onbekende datum in december 2008 te maken krijgen met een rampenoefening. Dit geld eveneens voor gemeenten in de regio.

Deze zogenaamde 'praktijktoets' zal op een onverwacht moment komen en ook de plaats van de gesimuleerde ramp is nog onbekend. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets.

Het gaat bij deze praktijktoets niet om de operationele diensten, maar om de bestuurders en leidinggevenden van gemeenten en hulpdiensten. Zij moeten gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp onder controle te krijgen. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zullen er in de regio mogelijk enige concentratie en activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat gemeenten en hulpdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. De veiligheid in de regio blijft tijdens de toets uiteraard gewaarborgd. Als zich een groot ongeval of een echte ramp voordoet in de regio Haaglanden, dan zal de toets geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.
Provincie:
Tag(s):