maandag, 15. september 2008 - 9:13

Binnenkort rampenoefening in Veiligheidsregio Flevoland

Regio

Op een nog onbekende datum in de periode 15 september tot 12 oktober 2008 houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de veiligheidsregio Flevoland een rampoefening. De oefening moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders, daarom blijft de precieze datum tot op het laatste moment geheim. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de zes gemeenten van Flevoland plaatsvindt.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de oefening. Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om het oefenen door de operationele diensten, maar om het oefenen van bestuurders en leidinggevenden. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er zich groot ongeval of een echte ramp voordoet in de veiligheidsregio Flevoland, dan kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.
Provincie:
Tag(s):