donderdag, 18. september 2008 - 23:17

Bio Olie Nederland zet bio-oliefabriek in Delfzijl

Delfzijl

Het bedrijf Bio Olie Nederland BV, onderdeel van Bio Oil Holding gaat in Delfzijl een full scale fabriek bouwen voor de productie van bio-olie door middel van flash-pyrolyse. De installatie zal per uur 5 ton (droge) biomassa kunnen verwerken.

Als grondstof kan lokaal geproduceerde en vrijkomende biomassa dienen, zoals restproducten uit de landbouw, bermgras of de organische fractie van huisvuil. Ondernemer Marinus van Stijn: 'We stellen maar één eis aan de biomassa: geen voedsel.' Het project ontvangt subsidie vanuit de Unieke Kansenregeling (UKR).

De installatie is momenteel in het Belgische Tessenderlo in aanbouw, samen met overigens nog een 5-tons installatie. Eerder heeft Van Stijn daar, geheel privé gefinancierd, al een laboratoriumopstelling (100 kg/uur) en een pilot-installatie (1,5 ton/uur) gerealiseerd. Beide succesvolle installaties zijn geheel door het bedrijf zelf gefinancierd. De reden dat de installatie in Tessenderlo en niet in Delfzijl in elkaar wordt gezet en getest is dat het nog ontbreekt aan een milieuvergunning voor Nederland. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 afgegeven.
Provincie:
Tag(s):