zaterdag, 28. juni 2008 - 12:51

Biologische bestrijding eiken-processierups blijkt succesvol

Weert

De gemeente Weert heeft de afgelopen maanden de eikenprocessierups preventief biologisch bestreden. Dit is gebeurd in samenwerking met de gemeenten Leudal, Maasbree, Helden, Roermond, Roerdalen, Kessel en Maasgouw.

De bestrijding van de processierups is in de gebieden waar de gemeente Weert deze biologisch heeft bestreden succesvol geweest. Terwijl er in 2007 nog 550 klachten binnenkwamen, waren dat er in dezelfde periode van dit jaar 54. De meeste daarvan betroffen eikenbomen in straten waar geen biologische bestrijding mocht plaatsvinden in verband met de aanwezigheid van een zeldzame vlinder. De meeste van deze 54 meldingen van overlast zijn opgelost door het opzuigen van de rupsen en de nesten. Ook de bestrijding van de processierups bij particulieren is succesvol geweest.
Provincie:
Tag(s):