woensdag, 3. december 2008 - 19:28

Biologische initiatieven gezocht

Groningen

Maandag 8 december 2008 vanaf 11.00 uur vindt in de Martinikerk een bijeenkomst plaats over biologische landbouw. Een breed scala van betrokkenen in deze branche nemen hieraan deel zoals producenten, telers, fabrikanten, consumenten, winkeliers, groothandel, adviseurs, statenleden, LTO-Noord, onderwijs- en kennisorganisaties, financiers en LNV. Doel is concrete initiatieven te ontwikkelen die een stimulans zijn voor de biologische landbouw in Groningen en ondersteuning van de provincie kunnen krijgen. Deze werkconferentie staat onder leiding van de gedeputeerde voor landbouw, Douwe Hollenga.

Enkele interessante sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven hun licht laten schijnen op de (Groningse) biologische sector. Gerda van Eck zet de speerpunten uiteen van het landelijke biologische beleid, Wijnand Sukkel presenteert onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen in de sector en Wridzer Bakker licht initiatieven in de regio toe.

De werkconferentie is een agendapunt uit de provinciale "Landbouwagenda 2008 - 2011". De provincie constateert dat de stroom biologische projecten langzaam aan dreigt op te drogen. "We willen daarom samen met de mensen uit de branche een extra slinger geven aan de biologische landbouw in Groningen", aldus gedeputeerde Douwe Hollenga. "De markt moet zelf initiatieven ontwikkelen, die de provincie vervolgens kan ondersteunen met een bijdrage uit het provinciale landbouwkrediet of het Programma Landelijk Gebied".
Provincie:
Tag(s):