woensdag, 5. maart 2008 - 15:55

Biomassa energiecentrale dichterbij

Oss

De gemeente Bernheze, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een regionale biomassa energiecentrale. Deze centrale zorgt voor duurzame energie door verbranding van hout en groenafval. Het onderzoek toont goede mogelijkheden voor realisatie.

In het onderzoek is gekeken naar een geschikte locatie voor de centrale binnen de gemeenten. Er is gekeken naar mogelijke afnemers van warmte en stroom. Uit het onderzoek en na overleg met de gemeenten blijkt volgens de huidige ontwikkelingen de industrie de meest kansrijke optie als warmteafnemer. Er hebben zich geïnteresseerde bedrijven gemeld. De gemeenten staan open voor warmtevragende bedrijven.

Vervolgonderzoek naar consequenties, mogelijkheden en risico’s van de optie “Warmteafzet aan industrie� volgt spoedig. De vijf gemeenten delen de kosten voor dit vervolgonderzoek. Hiervoor kunnen zij subsidie krijgen in het kader van klimaatbeleid. De gemeenten gaan voor maximale winst voor burgers en milieu.
Provincie:
Tag(s):