donderdag, 3. juli 2008 - 16:50

Biomassacentrale Bouverijen en Woonakker in Teteringen

Breda

Er komt een biomassacentrale die de twee nieuwe woonwijken Bouverijen en Woonakker in Teteringen van energie gaat voorzien. Het college van B&W heeft dit besluit genomen na het bekend worden van onderzoeksresultaten naar de haalbaarheid van een biomassacentrale.

Voor de VINEX-woningbouwprojecten in Teteringen is eerder een energievisie gemaakt. Daarin is geconcludeerd dat een warmtenet voor 1.150 woningen en een school in de woonwijken Bouverijen en Woonakker goede mogelijkheden biedt voor een duurzame energievoorziening. Dat kan via een biomassacentrale of door het aanleggen van een collectief warmtepompsysteem.

Bij de biomassacentrale wordt het eigen groen- en houtafval van particulieren en de gemeente benut voor opwekking van groene stroom, waarbij de warmte wordt ingezet voor de verwarming van woningen. Het wordt hierdoor mogelijk een woonwijk te realiseren die bijna energieneutraal is.

Het huidige composteerbedrijf wordt verplaatst. Composteren zal niet meer plaatsvinden. Het composteerbedrijf wordt een op- en overslagbedrijf waar groenafval wordt verzameld, bewerkt en als biomassa opgeslagen.
Provincie:
Tag(s):