woensdag, 8. oktober 2008 - 9:47

Bisschop schenkt 10.000 euro voor Limburgs mijnverleden

Roermond

Het bisdom Roermond schenkt 10.000 euro aan stichting ‘De Koempel Verhaalt’ in Heerlen. Het bedrag geldt als een bijdrage ten behoeve van de uitgave door de stichting van een wetenschappelijk standaardwerk over leven en werk van de mijnwerker. Bisschop Frans Wiertz is altijd zeer begaan met het lot van de (oud) mijnwerkers en hun families. In het verleden als kapelaan in Schaesberg, als pastoor-deken van Brunssum en Heerlen en tegenwoordig als bisschop van Roermond heeft hij meerdere keren zijn betrokkenheid met hen getoond. De bijdrage aan genoemde stichting is een nieuw signaal van deze betrokkenheid, zo laat het bisdom weten.

De stichting ‘De Koempel Verhaalt’ is één van de vele initiatieven om het Limburgse mijnverleden levend te houden. Begin 2007 nam Provinciale Staten van Limburg unaniem een motie aan, waarin Gedeputeerde Staten van Limburg opgedragen werd te komen tot realisatie van een ‘integrale wetenschappelijke studie van de mijnwerker in zijn maatschappelijke context’. Daarop is eind 2007 de stichting gevormd om via particulier initatief de gevraagde producten te leveren. Het hoofdproduct zal een wetenschappelijk standaardwerk over de mijnwerker zijn, inclusief een populaire versie. Gestreefd wordt deze boeken in 2011 uit te geven.
Provincie:
Tag(s):