dinsdag, 29. juli 2008 - 16:34

Blauwalg in Zwolse vijver De Dobbe

Zwolle

Het Waterschap Groot Salland heeft blauwalg geconstateerd in vijver De Dobbe in de Zwolse wijk Aa-landen. Het waterschap adviseert eventuele vissers en burgers die hun hond uitlaten hier rekening mee te houden.

In zomerse perioden kunnen door verschillende omstandigheden, zoals hoge temperaturen en weinig stroming, blauwalgen (Cyanobacterieen) de kop opsteken. De drijflagen die daarbij ontstaan bevatten toxische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Veelal verdwijnen door wind en stroming de blauwalgen vanzelf weer uit beeld.

Natuurlijk verschijnsel
Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater. Bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene drijflagen vormen.

Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp.

Om het risico van besmetting zo klein mogelijk te maken moeten mensen en dieren contact met een drijflaag van blauwalgen vermijden.

Wat doet het waterschap?
Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende recreatieplassen: dus niet in het overige buitenwater Daar hoort standaard de controle op blauwalgen bij. Wordt een drijflaag van blauwalgen ontdekt dan laat het waterschap een onderzoek verrichten.

Wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden, wordt er aan de provincie een negatief zwemadvies gegeven. Bij overig oppervlaktewater, zoals vijver De Dobbe, wordt geen onderzoek verricht naar het toxine-gehalte wanneer een drijflaag aanwezig is.
Provincie:
Tag(s):