woensdag, 6. augustus 2008 - 22:40

Blauwalgen aangetroffen in Maasplassen

Roermond

Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs van Waterschap Peel en Maasvallei, zijn blauwalgen aangetroffen bij Dagstrand De Weerd in Roermond, Camping Waterrecreatie Hatenboer in Roermond en Dagstrand Thorn in Maasgouw. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom wordt geadviseerd om contact met deze wateren te vermijden.

In overleg met de terreinbeheerders zijn waarschuwingsborden bij de betreffende waterplassen geplaatst. Ook de beheerders ontraden het zwemmen. Het waterschap en de beheerders blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 augustus vindt het jaarlijkse Solar Weekend Festival plaats in Roermond in de omgeving van Dagstrand De Weerd. Het waterschap raad bezoekers wordt dringend af om in aanraking te komen met het water.

Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met het water te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.
Provincie:
Tag(s):