dinsdag, 28. oktober 2008 - 20:20

Blauwtong type 6 waarschijnlijk vaccinvirus

Hengelo

In het EU-referentielaboratorium in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld dat het blauwtongvirus dat in Nederland bij vier dieren is aangetroffen, overeenkomt met een vaccinvirusstam die in Zuid-Afrika wordt geproduceerd. Voorlopig blijven de geldende maatregelen van kracht, binnen het vastgestelde insluitingsgebied worden dieren nader op blauwtong onderzocht.

van dergelijke virussen kunnen nog van dier op dier overgebracht worden. Over het algemeen worden dieren daar niet of slechts in lichte mate ziek van. Hoe de dieren met dit vaccinvirus besmet zijn geraakt, is onbekend. Het levend virusvaccin tegen type 6 is in Europa niet geregistreerd. Er is geen verband met het in Nederland gebruikte vaccin tegen type 8; dat is een vaccin op basis van een geïnactiveerd (dood) virus.

De mogelijkheid bestaat dat er een illegaal geïmporteerd levend virusvaccin is gebruikt ergens in de wijde omtrek van de getroffen bedrijven.

Op last van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn de Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst van LNV op dinsdag 28 oktober begonnen met een onderzoek naar de oorsprong van de besmetting. Verder wordt in het ingesloten gebied onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin dit vaccinvirus verspreid is.
Provincie:
Tag(s):