zaterdag, 25. oktober 2008 - 22:53

Bloemrijke akkers in Hoogeveen

Hoogeveen

De vereniging BoerenNatuur krijgt van het college van B&W van Hoogeveen de komende twee jaar in totaal €15.000 voor het project ‘Bloemrijke Akkers’.

BoerenNatuur wil met het project het landelijke gebied kleurrijker en afwisselender maken. Met het inzaaien van overhoekjes en randen van akkers met bloemrijke zaadmengels kan op een eenvoudige manier de belevingswaarden van het buitengebied worden vergroot voor inwoners en recreanten, maar ook vogels, insecten en zoogdieren.

Aan het project doen 7 omliggende Drentse gemeenten mee. Per gemeente kunnen 10 tot 20 boeren meedoen. Iedere deelnemers krijgt een vergoeding van €800 per hectare per jaar.

De vereniging BoerenNatuur is een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. BoerenNatuur bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verenigingen. Ook neemt BoerenNatuur het initiatief tot projecten en onderzoek om de resultaten van agrarisch natuurbeheer te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):