vrijdag, 7. maart 2008 - 22:07

BOA’s krijgen speciale insigne

Ede

BOA’s, Buitengewone Opsporings Ambtenaren, dragen voortaan een speciale insigne op hun uniform. Hiermee zijn ze beter herkenbaar en weten mensen met wie ze te maken hebben.De gemeente Ede heeft 15 BOA’s in dienst, in verschillende functies. Zo zijn ze werkzaam als milieuwacht, als parkeercontroleur, als jachtopziener of als leerplichtambtenaar.

Deze mensen hebben een regulier dienstverband bij de gemeente, maar krijgen hun bevoegheden van het ministerie van Justitie. Dit ministerie zorgt ook voor de benodigde insignes. De insignes worden in de eerste helft van dit jaar ingevoerd en opgespeld bij de BOA’s. Dit is een landelijke actie, zodat uiteindelijk alle BOA’s duidelijk herkenbaar zijn.

Een BOA kan verschillende bevoegheden hebben, afhankelijk van het werk, de ervaring en de kennis. Hij of zij houdt zich bezig met het opsporen van bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval, fout parkeren, stropen van wild of ontduiken van de leerplichtwet. De BOA is daarbij bevoegd om proces verbaal op te maken en aanhoudingen te verrichten. De BOA’s vormen hiermee een belangrijke schakel in het leefbaar houden van de samenleving.
Provincie:
Tag(s):