woensdag, 9. april 2008 - 14:02

Boarnsterhim onder toezicht Provincie

De gemeente Boarnsterhim staat momenteel onder preventief toezicht van de provincie Friesland. Dat betekent dat nieuwe uitgaven, ten laste van de begroting 2008, niet eerder kunnen worden gedaan nadat de provincie daarvoor toestemming geeft.

De gemeente Boarnsterhim heeft overleg gevoerd met de provincie voor een aantal uitgaven voor pro-jecten die op stapel staan. De gemeente Boarnsterhim heeft van de provincie bericht gekregen dat een aantal projecten kunnen voortgaan zoals gepland.

Helaas heeft de investering voor het fietspad Grou Warten geen instemming van de provincie. De provincie heeft toegezegd de subsidie veilig te willen stellen tot het moment dat het fietspad wel aangelegd kan worden. De provincie heeft geen be-zwaar tegen het beschikbaar stellen van een krediet voor inhuur personeel.
Provincie:
Tag(s):