maandag, 29. september 2008 - 14:33

Bodem vestingstad Coevorden geeft fundament uniek kruithuis (1657) prijs

Coevorden

Bij archeologisch onderzoek op het Bogas-terrein in de vestingstad Coevorden zijn fundamenten gevonden van wat oorspronkelijk waarschijnlijk een kruithuis (pulvertoren) is geweest. Deze vondst is uniek omdat het een zeer vroeg exemplaar betreft (1657) en omdat, voor zover bekend, nog niet eerder ook het complete omliggende terrein met een gebouw, voorportaal, palissaden en een waterput is gevonden.

Op de plek van de opgraving lag vroeger Bastion Zeeland met daarop een
kruithuis. Het kruithuis was bedoeld om het buskruit droog en veilig in op te bergen. De verwachting is dat onder het kruithuis en het Bastion veel sporen worden gevonden van de middeleeuwse stad Coevorden. Dat zou eveneens uniek zijn, omdat deze periode nog niet eerder is gedocumenteerd.

De komende weken gaan archeologen van Grontmij Assen de fundamenten van het kruithuis verder onderzoeken. Eveneens worden de overige resten in de Oostelijke Haven onderzocht.

Binnenkort start ook het aanvullend archeologisch onderzoek op het terrein waar het nieuwe
gemeentehuis gebouwd gaat worden. Bij een eerste verkenning werden op deze plek al sporen van een kasteelgracht ontdekt met daaromheen een 22 meter brede vestinggracht met beschoeiingen uit de middeleeuwen. Verder troffen de archeologen al grote hoeveelheden
huisraad, sieraden, knopen, munten en zelfs een walbuskogel aan. Samen met de vele andere archeologische vondsten in de stad geeft dit een veel groter inzicht in (het alledaagse leven van de soldaten in) de historische vestingstad Coevorden.
Provincie:
Tag(s):