dinsdag, 27. mei 2008 - 16:47

Boek over steenhuizen in de 13de eeuw

Uithuizen

Vorig jaar rond deze tijd speurden archeologen in opdracht van de gemeente Eemsmond
naar de overblijfselen van de steenhuizen Aylbada en Takuma. Resten van deze steenhuizen gaan terug tot in de 13e eeuw. Van Takuma is zelfs een houten voorganger uit de 11e eeuw gevonden. Archeologen noemden de vondst van de borgen spectaculair. Reden genoeg voor de gemeente om dit erfgoed ook in woord en beeld vast te leggen in een fraai gebonden boekwerk getiteld: ‘De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.’

Het boek is vanaf maandag 2 juni voor vijf euro te koop bij VVV, Menkemaborg en bij boekhandel Venema in Uithuizen.

Aylbada stond aan de zuidkant van Uithuizen, ten zuid-oosten van de Treubweg. Takuma heeft ten oosten van de Dingeweg richting Uithuizermeeden gestaan. Takuma is gebouwd op een natuurlijke zandwal. Deze zandwal is nog duidelijk herkenbaar omdat hierop de grote dorpskernen van Eemsmond zijn gebouwd. Ook de spoorlijn naar Roodeschool is hierop aangelegd.

Tijdens de twisten in de 14e eeuw zijn vele steenhuizen verwoest. In Eemsmond is het bekendste, nog bewaard gebleven steenhuis de Menkemaborg die in de 14e eeuw gedeeltelijk is verwoest en daarna is herbouwd. Dit steenhuis is na 1700 nauwelijks gewijzigd en geeft een fraai beeld van de woon- en leefcultuur van de Ommelander jonkers uit de 17e en 18e eeuw. Naast de Menkemaborg in Uithuizen, die open is voor publiek, zijn de Rensumaborg in Uithuizermeeden en de Breedenborg in Warffum bewaard gebleven. Maar de schat aan steenhuizen of borgen was nog veel groter: zo is de borg Ringeweer in 1716 gesloopt, zijn ook de borgen Engersum en Almersma uit Uithuizen verdwenen, heeft de borg Holwinde de tand des tijds niet doorstaan en heeft er bij Zandeweer een borg gestaan. En dit is nog maar een willekeurige greep uit de borghistorie van Eemsmond.
Provincie:
Tag(s):