maandag, 11. februari 2008 - 21:43

Boer zoekt Vrouw versterkt bestaande vooroordelen

Nijmegen

Hoewel Boer zoekt Vrouw boeren en het boerenleven op een genuanceerde manier weergeeft, leidt het kijken naar dit programma toch tot instandhouding van stereotiepe ideeën over boeren. Het programma versterkt het bestaande imago van boeren. Op het platteland lijkt Boer zoekt Vrouw het bestaande positieve beeld te versterken, maar in de stad versterkt het juist het bestaande negatieve beeld.

Dat concluderen communicatiewetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen op basis van analyses van de uitzendingen en een enquête onder 126 personen (63 stedelingen en 63 plattelanders).

Voor het onderzoek zijn de uitzendingen van de eerste twee seizoenen van Boer zoekt Vrouw geanalyseerd. Veel van de deelnemende boeren waren ‘open’ en niet-stereotiep. Sommige boeren die aan de kijker werden voorgesteld, spraken bijvoorbeeld geen dialect, ze reden niet regelmatig op een trekker, ze waren goed opgeleid en hadden geen conservatieve ideeën. De meer stereotiepe boeren kregen ook de minste reacties, waardoor er vooral moderne, vlotte boeren overbleven.

Boerenkost
Toch blijkt dit genuanceerde beeld datBoer zoekt Vrouw aan de kijkers voorschotelt bestaande vooroordelen niet weg te nemen, maar juist te versterken. ‘Stedelingen die kijken naar Boer zoekt Vrouw, denken vaker dat boeren behoudend, gesloten, gelovig en ouderwets zijn. Ze denken ook vaker dat boeren voortdurend op de trekker zitten en altijd eenvoudige boerenkost eten. Onder de mensen die niet naar Boer zoekt Vrouw kijken, leeft dat beeld veel minder’, aldus onderzoeker dr. Henk Westerik.

Daarmee lijkt Boer zoekt Vrouw in de steden bestaande negatieve vooroordelen ten aanzien van boeren te versterken. Westerik: ‘Stedelingen denken sowieso al wat negatiever over boeren dan de mensen op het platteland. Ze denken vaak dat boeren weinig direct, weinig humoristisch, weinig nuchter, maar wel verlegen zijn. Ook vinden stedelingen het boerenleven zwaar: vaak vroeg opstaan, hard werken, nooit op vakantie, en altijd op dezelfde plek blijven wonen. Ze staan minder open voor de schoonheid van het boerenleven, dat boeren houden van de natuur, dat ze geven om dieren en dat je daar kunt genieten van het leven.’

Conclusies staan haaks op eerder onderzoek
In de stad heeft het kijken naar Boer zoekt Vrouw dus een negatief effect op de beeldvorming ten aanzien van boeren. Deze conclusie staat haaks op onderzoek dat in 2005 werd gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw. Daarin concludeerde men dat het programma Boer zoekt Vrouw ‘een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het imago van de boer’. Kijkers zouden meer te weten zijn gekomen over het boerenleven. Ze zijn boeren meer gaan zien als moderne ondernemers en minder als de traditionele ‘Ot en Sien boer’. Een op de zes kijkers zou een positiever beeld van de bedrijfstak hebben gekregen.

Komende zondag kunnen kijkers voor het laatst genieten van het populaire televisieprogramma. Dan zullen de drie 'verliefde' stelletjes met elkaar op vakantie gaan.
Categorie:
Tag(s):