dinsdag, 16. december 2008 - 16:40

Boeren kunnen 35% energie besparen

Groningen

LTO Noord, de Rabobank, het Energieconvenant Groningen en de gemeente Zuidhorn willen in een gezamenlijk project agrariërs helpen hun energieverbruik tot een minimum te beperken. Al deze partijen hebben op enige wijze te maken met agrarische bedrijven en hun energieverbruik. Het doel van het project is agrarische bedrijven te bewerkstelligen dat agrarische bedrijven de komende tien jaren 35% op hun energieverbruik kunnen besparen. Het project start in januari 2009.

Agrarische bedrijven, vooral melkveehouderijen, hebben vaak een hoog energieverbruik. Voor veel agrarische bedrijven vormt dit energieverbruik een hoge kostenpost. Door de stijgende energieprijzen gaat het energieverbruik steeds zwaarder op de bedrijfsresultaten drukken. Door de mogelijkehden voor energieverbruik te onderzoeken willen de deelnemende organisaties het energieverbruik in de agrarische sector zo veel mogelijk beperken.

Door beperking van het energieverbruik wordt ook de belasting voor het milieu en het klimaat tot een minimum beperkt. Om die reden is de gemeente Zuidhorn in het project gestapt. Zuidhorn is namelijk een gemeente met veel agrarische bedrijven én met een ambitieus klimaatbeleid. Zuidhorn wil op termijn een klimaatneutrale gemeente worden. Dit project bij agrarische bedrijven is één van de vele projecten die de gemeente Zuidhorn in de komende jaren uit gaat voeren om dat doel te bereiken.
Provincie:
Tag(s):