woensdag, 14. mei 2008 - 19:23

Boete financiële fraude naar maximaal 2 miljoen euro

Den Haag

Het ministerie van Financiën heeft woensdag het voorstel voor een nieuwe Boetewet in de financiële toezichtswetgeving ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt onder andere een verhoging van de maximale boetes naar 2 miljoen euro voorgesteld. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van de maximale boetes die op dit moment in de praktijk kunnen worden opgelegd.

Het huidige boetestelsel dient te worden aangescherpt. De boetes zijn op dit moment laag ten opzichte van de omringende landen en hebben weinig afschrikwekkende werking. Verder kan er momenteel weinig tot geen rekening worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid en de vraag of sprake is van recidive.Door deze elementen te laten meewegen, wordt de preventieve werking van boetes verhoogd.

De Boetewet introduceert daarom een nieuw boetestelsel in de financiële toezichtswetgeving. Belangrijkste wijziging is de aanvulling van het bestaande systeem van vaste boetebedragen met een flexibel deel voor de zwaardere overtredingen, zodat boetes kunnen worden opgelegd die meer in verhouding staan tot de veroorzaakte schade of het genoten voordeel.
Categorie:
Tag(s):