maandag, 28. januari 2008 - 17:18

Boete voor Novum Nieuws na computer-vredebreuk ANP

Den Haag

Het persbureau Novum Nieuws, de oprichter/voormalig commercieel directeur en een voormalig hoofdredacteur van dit persbureau zijn maandag 28 januari door de rechtbank ’s-Gravenhage wegens computervredebreuk veroordeeld tot geldboetes. Dit heeft de rechtbank maandag bekendgemaakt.

De rechtbank acht bewezen dat Novum Nieuws zich gedurende twee perioden (24 oktober 2002 tot 1 november 2003 en 1 april 2004 tot 14 oktober 2004) ten behoeve van haar nieuwsgaring via aan derden verleende inlogcodes de toegang heeft verschaft tot de nieuwsserver van het ANP en daarvan ook veelvuldig gebruik gemaakt.

Aan de rechtspersoon Novum Nederlands Nieuws B.V. heeft de rechtbank een geldboete opgelegd van € 4000, waarvan € 2000 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De oprichter/voormalig commercieel directeur en de voormalig hoofdredacteur zijn elk veroordeeld tot een boete van € 2000, waarvan € 1000 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De rechtbank acht een hogere geldboete voor de rechtspersoon op zijn plaats dan de boetes die zijn opgelegd aan de oprichter/voormalig commercieel directeur en aan de hoofdredacteur omdat het zwaartepunt van de verweten gedragingen ligt bij de gehele bedrijfsvoering van Novum en in mindere mate bij het individuele handelen van de natuurlijke personen.

De boete die de rechtbank aan de rechtspersoon Novum Nederlands Nieuws B.V. heeft opgelegd, is aanmerkelijk lager dan de officier van justitie had geëist. De rechtbank heeft onvoldoende zicht op de schade die Novum door haar handelwijze het ANP heeft toegebracht. Daarom gaat zij voorbij aan de berekening die de officier van justitie ter onderbouwing van zijn eis had gehanteerd.

Daarnaast betrekt de rechtbank in haar oordeel dat het ANP, zonder daarmee aan de strafbaarheid van Novum of de hoogte van de zwaarte van de op te leggen straf af te doen, niet voldoende alert is geweest om handelingen als deze te voorkomen. Pas nadat de gedragingen van verdachte aan het licht waren gekomen heeft het ANP de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen.
Provincie:
Tag(s):