woensdag, 1. oktober 2008 - 20:35

Boete voor overtreders samenscholings-verbod Kanaleneiland

Utrecht

In hoger beroep zijn zes van de zeven jongeren die ervan verdacht worden het samenscholingsverbod in de wijk Kanaleneiland te hebben overtreden woensdag 1 oktober veroordeeld door het Hof in Arnhem tot een boete van 100 euro. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Het samenscholingsverbod geldt voor een gebied in Kanaleneiland noord en trad op 15 oktober 2007 in werking. Gemeente, politie en OM zijn tevreden over deze uitspraak. Het samenscholingsverbod en de overige maatregelen gericht op de veiligheid in de wijk zullen daarom worden voortgezet.

Op de behandeling ter zitting op 17 september eiste het openbaar ministerie bij het Hof geldboetes van 200 euro tegen zes van de zeven verdachten. Voor deze zevende werd vrijspraak gevraagd omdat deze niet te herkennen was van de beelden.

Het OM betoogde dat de grammaticale interpretatie van het woord samenscholing, waar de rechter in eerste aanleg van uit was gegaan, in de eerste plaats groepsvorming betekent en dat het vertonen van een dreigende houding of kwade bedoelingen niet per sé vereist is.

Daarnaast betoogde het OM dat het van belang is naar de maatschappelijke realiteit te kijken. Groepsvorming zoals bij een schoolreisje kan niet worden aangemerkt als samenscholing, maar groepsvorming van jongeren die een bepaalde staat van dienst hebben in de wijk Kanaleneiland wel.

De ervaring leert dat dit als bedreigend wordt ervaren en inderdaad een bedreiging voor de openbare orde is. Ook telt mee dat het voor de jongeren om wie het gaat door een brief van de burgemeester volkomen duidelijk was wat zij wel en niet mochten en dat zij zich schuldig zouden maken aan samenscholing als zij zich in gezelschap zouden bevinden in een groep van vier andere personen.

Het Hof overweegt dat het begrip ‘samenscholing’ een negatieve klank heeft en dat niet elke groep kan worden aangeduid als een ‘samenscholing’. Of er sprake is van 'samenscholing', is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In deze zaken gaat het om het groepsgewijs samenkomen (van jongeren) in de wijk Kanaleneiland noord.

Deze wijk in Utrecht kampt al jaren met problemen. Er is veel overlast van jongeren, die onder meer vernielingen plegen, hard rondrijden op scooters en in auto's en voorbijgangers op straat hinderen. Bewoners en bezoekers voelen zich hierdoor onveilig in de wijk.

In deze context zou het zich gedurende enige tijd ophouden in een groep van vijf of meer personen, ‘’samenscholing’ kunnen opleveren in de zin van artikel 10 APV Utrecht. Aan de hand van de door bewakingscamera's gemaakte beelden stelt het hof vast, dat het in de concrete zaken inderdaad om ‘samenscholing gaat.

Breed aanbod
Het samenscholingsverbod is een van de vele maatregelen gericht op het handhaven van de openbare orde en het tegengaan van criminaliteit. In de wijk wordt veel geïnvesteerd in preventieve maatregelen zoals persoonlijke begeleiding richting werk, scholing en zorg, gezinscoaches, tienerwerk en opvoedingsondersteuning.

Ook is er een integrale aanpak om de buitenruimte schoon en veilig te maken, jongeren voldoende buitenruimte te bieden en de sociale samenhang in de buurt te vergroten. Voor harde kernjongeren is er een repressieve aanpak; de meest notoire criminele jongeren krijgen of hebben een persoonlijk plan van aanpak. Daarnaast is er extra toezicht, camerabewaking en is de buitenruimte aangepast.

Dankzij deze totale aanpak is de overlast en criminaliteit sinds het najaar 2007 sterk gedaald. Hierbij moet wel opgemerkt wordt dat de situatie kwetsbaar is. Sinds Kanaleneiland is aangemerkt als een krachtwijk wordt er gewerkt aan structurele verbeteringen zoals het terugwinnen van de sociale controle en samenhang.

Ook wordt onderkend dat er geïnvesteerd moet worden in de groep jonge kinderen die nog laat op straat hangt en niet goed wordt opgevoed om problemen in de toekomst te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):