dinsdag, 23. september 2008 - 11:30

Boetes voor cafés bij rookcontroles

Groningen

Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hebben het afgelopen weekeinde rookinspecties uitgevoerd in Groningen, Winschoten en Den Helder. Dit gebeurde naar aanleiding van berichten dat caféhouders het rookverbod, dat sinds 1 juli 2008 van kracht is, in toenemende mate overtreden.

Controleurs van de VWA bezochten in de genoemde steden 30 cafés. Bij de controles legden de controleurs 7 boetes van driehonderd euro op. Ook werden er 14 waarschuwingen uitgedeeld.

In Groningen werden zes cafés gecontroleerd. Bij de controles legden de controleurs drie boetes op. Ook werden er drie waarschuwingen uitgedeeld. Negen controles in Winschoten leverden zes waarschuwingen op. In Noord-Holland bezochten de controleurs cafés in Den Helder. Hier werden vijftien inspecties uitgevoerd. Vier bedrijven kregen een boete, in vijf gevallen werd een waarschuwing uitgedeeld.

De VWA controleert de komende periode met name de cafés, omdat gebleken is dat het rookverbod hier nog onvoldoende wordt ingevoerd. Daarnaast zullen de controleurs horecagelegenheden bezoeken waarover klachten zijn binnengekomen via de Warenklachtenlijn.
Provincie:
Tag(s):