maandag, 7. januari 2008 - 16:01

Boetes voor werkgever die Polen uitbuit

Den Haag

Zoals minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december in de Tweede Kamer heeft aangekondigd, komen er extra inspecties naar mogelijke onderbetaling, te lange werktijden en slechte werkomstandigheden. Voor het eerst deelt de Arbeidsinspecties boetes uit aan bedrijven die weliswaar het minimumloon betalen maar mensen daarvoor te lang laten werken.

De Arbeidsinspectie gaat in 2008 intensiever controleren op misstanden bij de behandeling van Polen en werknemers uit andere landen in Midden- en Oost-Europa. Dit zei directeur Jaap Uijlenbroek van de Arbeidsinspectie maandag in zijn nieuwjaarstoespraak.

800 extra controles
In het eerste kwartaal van 2008 komen er achthonderd extra controles op ontduiking van het minimumloon in de sectoren waar van oudsher de meeste Oost-Europeanen werken: de bouw en de landbouw. Om malafide uitzendbureaus aan te pakken, wordt scherper gecontroleerd bij niet-gecertificeerde bemiddelaars, aldus de directeur. Dit gebeurt met name in de regio’s Den Haag, Rotterdam en het Westland.

Verder zal de Arbeidsinspectie signalen over uitbuiting doorgeven aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De inspecteurs kijken vooral naar werken onder dwang en abominabele huisvesting. Daarnaast blijft de Arbeidsinspectie onverminderd controleren op illegale arbeid.

Die controle is nodig om te voorkomen dat legale arbeidskrachten worden verdrongen door laagbetaalde en slecht behandelde illegale werknemers. Uijlenbroek: “Het mag niet gebeuren dat werkgevers Polen inwisselen voor arbeidskrachten uit landen die nog niet vrij in Nederland mogen werken.�

Controles in prostitutie
De directeur van de Arbeidsinspectie kondigde aan dat zijn dienst dit jaar voor het eerst in de prostitutie gaat controleren op onder meer illegale arbeid. Dat gebeurt in gemeenten die actief illegale prostitutie aanpakken.

In april pakt de inspectie fraude aan in de champignonteelt met een interventieteam dat extra aandacht besteedt aan huisvesting van Oost-Europeanen. Dat team, met onder meer Belastingdienst, gemeenten en UWV, controleert in Zuid-Nederland op belasting- en premiefraude en illegale arbeid. “Ook nemen wij deel aan een team dat in de Duin- en Bollenstreek onder andere de huisvesting van Poolse werknemers onder de loep neemt�, aldus Uijlenbroek.
Provincie:
Tag(s):