donderdag, 27. maart 2008 - 19:31

Bomen als symbool tegen klimaatverandering

Apeldoorn

Op vrijdag 28 maart plant wethouder M. Boddeke samen met de heer J. van Beckhoven (voormalig wethouder milieu van de gemeente Apeldoorn) en diens kleinzoon een klimaatbosje in Apeldoorn. Het klimaatbosje komt op de hoek van Deventerstraat – Balustrade en bestaat uit drie walnotenbomen die in een driehoek staan geplaatst.

Deze driehoek symboliseert de individuele verantwoordelijkheid in de mondiale klimaatproblematiek.

Met het planten van het bosje wil de gemeente samen met het Klimaatverbond Nederland een symbolisch gebaar maken tegen de klimaatverandering. De gemeente heeft de ambitie om als stad in 2020 energieneutraal te zijn. Hiermee wil zij onder andere de CO2-uitstoot binnen Apeldoorn terugdringen.

Als voormalig wethouder van Gemeente Apeldoorn en oud bestuurslid van het Klimaatverbond heeft de heer J. Van Beckhoven zich hiervoor destijds verdienstelijk ingezet.

Initiatiefnemers van de klimaatbosjes zijn DE LANDSCHAPPEN en Landschapsbeheer Nederland. Zij willen samen met het Klimaatverbond Nederland met het project ‘Klimaatbosjes voor de toekomst’ de klimaatverandering een halt toeroepen en mensen stimuleren om actie te ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld door het kopen van CO2-neutrale producten en het planten van bomen. Bomen binden CO2.

In landen met veel ontbossing worden daarom grote compensatiebossen aangelegd. Ruimte voor hele grote nieuwe bossen is er volgens de initiatiefnemers niet. De klimaatbosjes zijn een symbolisch gebaar voor de veel grotere compensatiebossen die veelal in de tropen worden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):